Alumiinipolyn rajahdysvaara

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on normatiivinen asiakirja, joka ulottuu sekä laitteisiin että tarkastustyyleihin. Kyseiset laitteet on keskitetty painoon käytettäviksi alueilla, jotka ovat alttiina metaani- tai hiilipölyräjähdysvaaroille. Periaate on Euroopan parlamentin ja 23. maaliskuuta 1994 antama neuvonta.

DentaSmileDentaSmile - Hanki kaunis valkoinen hymy vain 7 päivää!

Vaikka paikallisessa oikeusjärjestelmässä se perustettiin talousministeriön 22.12.2005 antaman säädöksen alustalle. OJ Nro 263, kohta 2203 Tietojen pääasiallisena tarkoituksena on lähinnä lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jotka liittyvät tietosuojalaitteisiin ja -piireihin käytettäväksi metaani- ja / tai hiilipölyräjähdyskelpoisissa tiloissa. Direktiivi on loppujen lopuksi sovellettavissa sekä laitteisiin että tietosuojajärjestelmiin, joita käytetään räjähdysvaarassa olevilla alueilla. Samalla on huomattava, että nämä tiedot koskevat turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä astiat pyöri- vät kohde-alueen ulkopuolelle keskusteltujen vyöhykkeiden ulkopuolella, mutta ne aiheuttavat turvallisen pääsyn räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttöön otettuihin laitteisiin ja suojajärjestelmiin.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Kyseinen viljelykasvi ei ole tarkoitettu muun muassa lääketieteellisiin laitteisiin, joita käytetään lääketieteellisessä taustassa. Sitä ei harvoin käytetä kodinkoneisiin, henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, laivoihin, kuljetuslaitteisiin.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka annetaan tietyissä standardeissa. Lisäksi siinä luokitellaan räjähdysherkät alat, jotka tunnetaan 16.12.1999 annetun direktiivin 1999/92 / EY ATEX137 "Pienet vaatimukset, jotka lisäävät räjähdysvaarallisia kokoja käytännössä mahdollisesti altistavien työntekijöiden luottamusta ja terveyttä" liitteessä I.Tanskassa ja suojajärjestelmissä voidaan soveltaa erilaisia ​​eri ulottuvuuksia koskevia direktiivejä, joissa säädetään myös CE-merkinnästä. Tämän merkin on oltava varma, yksinkertainen ja vankka.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-direktiivillä 2014/34 / EU. Tämä tapahtuu 20. huhtikuuta 2016.