Asiakirjan turvallisuus yrityksessa

Jokaisen yrityksen, jossa on olemassa räjähdysvaaran mahdollisuuteen liittyviä teknologioita, on oltava räjähdyssuojausasiakirja. Laki edellyttää, että työnantaja hyväksyy tällaisen aineiston, esimerkiksi laitoksen johtajan, toimitusjohtajan, yrityksen omistajan jne.

Lähdön jälkeinen turvallisuusasiakirja riippuu EU: n lainsäädännöstä ja sisäisistä standardeista. Tiukasti määritellyt säännöt määrittävät, mitä tekstiin pitäisi sisällyttää, missä järjestyksessä yksilölliset tiedot olisi annettava tiedoille.

Asiakirja on jaettu kolmeen osaan.

Tärkeä niistä on yleiset tiedot räjähdysvaarasta. Juuri sitä kutsutaan toimistossa räjähdysvaaraksi. Avaruuden luokittelu räjähdysvaaralliselle tilalle tapahtuu vaarojen määrän ja koon välillä. Räjähdyssuojausasiakirjan pääryhmissä on myös lyhyt yhteenveto olemassa olevista suojatoimenpiteistä.

Muu asiakirja sisältää kattavat tiedot riski- ja räjähdysriskianalyysistä. Määrittää, miten räjähdys voidaan ehkäistä ja joka tarjoaa suojan räjähdyksen tuhoisilta vaikutuksilta. Toisessa osassa määritellään myös tekniset ja organisatoriset turvatoimet.

Räjähdyssuojausasiakirjan kolmas osa luodaan annetuista ja täydentävistä asiakirjoista. Tässä tarkastellaan pöytäkirjoja, todistuksia, vahvistuksia ja menettelyjä. Ne esitetään tavallisesti tilatun luettelon tai lausunnon rakenteessa ilman lisäystä.