Euroopan unionin taloudellinen turvallisuus

Luottamusta ja avunantoa koskevat kysymykset liittyvät lähinnä luonnon ympäristön suojeluun. Yritetään osoittaa, miten EU on normalisoinut säännöt yhdistettynä teollisuuden turvallisuuteen tapaustutkimusalustalla - & nbsp; atex-tapaustutkimukset.

Koska merkittävä osa koneista ja työkaluista on päättänyt hoitaa asioita kivihiilikaivoksissa, joissa saattaa esiintyä metaani- ja hiilipölyräjähdysvaaraa, annetussa työssä käsitellään direktiiviä 94/9 / EY, joka koskee näitä ongelmia. uhkia.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät maaliskuussa 1994 ns uusi lähestymistapa 94/9 / EY, joka koskee jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamista välineisiin ja suojajärjestelmiin, jotka on tarkoitettu maapallolle mahdollisen räjähdysvaaran ilmapiirissä, jota kutsutaan atex-direktiiviksi. & nbsp; & nbsp; Rooman sopimuksen 100 a artiklan määräysten täytäntöönpano Periaatteena on tarjota sujuva tavaravirta, joka antaa korkean räjähdyssuojan. Tämä periaate ei kuitenkaan ollut merkittävä harppaus räjähdyssuojan yhdenmukaistamisesta Euroopan järjestössä. Lähes kaksikymmentä vuotta jokaisen olisi sopeuduttava useisiin ns vanhaa lähestymistapaa tavaroiden vapaaseen kauppaan jo ATEX-direktiivissä.

http://andragogikastosowana.pl/fihealthymode/perle-bleue-visage-care-tehokas-rypistya-voide/

Direktiivi 94/9 / EY tuli voimaan 1. heinäkuuta 2003, sillä se korvaa vanhan lähestymistavan direktiivin 76/117 / ETY ja 79/196 / ETY, joka koskee sähkölaitteita, jotka on tarkoitettu maa-alueisiin, joissa on vaarana räjähdysvaara. Direktiivi 82/130 / ETY, jossa käytetään sähkölaitteita, jotka on tarkoitettu jalostettaviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa kaasikaivosten taustalla. Vanhan lähestymistavan mukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt liittyivät sähkötyökaluihin, jotka halusivat täyttää kaikki selkeästi määritellyt turvallisuusvaatimukset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkölaitteet ovat sytytyslähde vain osassa niiden onnistumista. Nykyisessä klubissa käsite vain sähköisestä luonteesta, joka on merkitty vanhan lähestymistavan periaatteisiin, on melkein riittävä ostamaan Rooman sopimuksen 100 a säännössä vaadittu syvä suojataso.