Kassakoneiden ryhma kst

Jokainen veronmaksaja, joka on velvollinen tallentamaan tuotteiden myyntiä ja apua kassakoneen avulla, ymmärtää täydellisesti, kuinka paljon yksityiskohtaisia ​​ehtoja käsiteltävien laitteiden olemuksesta ja palvelusta on täytettävä. Tällaisista vaatimuksista saatavat juomat ovat kassakoneen vakava määräaikaistarkastus. Mitä se luodaan ja milloin se pitäisi toteuttaa? Mikä on verotuksen kassa ja tekninen tarkastus? Tietoja tästä.

Yhdessä arvonlisäverolain kanssa kassakoneita on tarkastettava säännöllisesti. Tämän päivämäärän jälkeen tämä vaihe on laajennettu. Tällainen tarkastelu suoritetaan asianmukaisen palvelun kautta. Ennen 1. joulukuuta 2008 kassakoneiden tekniset tarkastukset rajoittuivat vuotuiseen määräaikaan. Voimassa olevien säädösten yhteydessä kassakoneita on tarkasteltava uudelleen kahden vuoden välein verotuksen tai tämän tarkastelun perusteella. Menestyksekkäästi, kun veronmaksaja ei suorita sellaista maksua, johon hän on joutunut seuraamuksiin. Tähän sisältyy esimerkiksi veronmaksajalle määrättävän sakon määrääminen verorikoksesta, koska kassakoneen määräaikaisarvioinnin laiminlyöntiä pidetään kirjan virheellisenä pitämisenä. Tämä perustelu perustuu kk: n 61 §: n 3 momenttiinKysymys syntyy, jonka käsissä mainitaan tällainen arvostelu? Tietenkin katsomassa loma modernissa tosiasiassa menee veronmaksajalle eikä sivustolle. Novitus delion kassakoneen omistajan tulee tarkastelun päivämäärän sulauttamisen yhteydessä ilmoittaa tällaisesta tarpeesta. Kassapalvelu yhdessä § 31 §: n 1 momentin kanssa. Asetuksen 4 §: n mukaisten kassakoneiden tilanteessa olisi suoritettava kassakoneen pakollinen tekninen tarkistus viiden päivän kuluessa ilmoituksesta.Veronmaksajan tulisi myös miettiä, että pakollisten kassakoneiden tarkistusten määräajan noudattamatta jättäminen edellyttää, että alennus palautetaan ostopäivästä. Tällaiset veronmaksajat joutuvat verovelvollisiin, jotka kolmen vuoden kuluessa tavaroiden / palveluiden myynnin alkamispäivästä eivät ole toimittaneet kassaa tekniseen tarkastukseen hyvällä palvelulla hyvissä ajoin.Yhteenvetona on syytä muistaa, että käyttäjä on vastuussa tarkistuksen päivämäärän pitämisestä.