Koneen vaaravyohyke

Erityisessä räjähdysriskissä, että tietyssä huoneistossa on helposti räjähtäviä aineita, oikea määrä happea tai hapetinta, ja tehokkaan syttymisen lisäksi, voit puhua erityisestä räjähdysriskistä.HRD-järjestelmä on suunnitelma räjähdyksen estämiseksi.

Sen toiminta koostuu viimeisestä, että se rekisteröi räjähdyksen alkuvaiheen ja estää sen sitten. Poistaa ei-toivotun paineen muodostumisen suojatussa laitteessa.Tämä järjestelmä antaa turvallisuuden ja eliminoi vahingot.Sen määrittelee havaittu ja luotettava menetelmä, korkea luotettavuus ja järjestelmän nopea reagointi. Sen arvot ovat olemassa sen lisäksi, että se on hyödyllinen sisä- ja ulkopuolella, se on tyypillistä käsittelyssä ja kuljetuksessa. Sillä on myös helppo ja suljettava mahdollisuus vaihtaa komponentit järjestelmän aktivoinnin jälkeen. Mukauttaminen mukautetaan asiakkaan tarpeisiin.Hrd-sylinteri on sylinteri, jolla on tukahduttava organismi. Siksi se on pääosin yleinen ja laajalle levinnyt menetelmä räjähdyssuojatuille järjestelmille.Nykyisiä sylintereitä käytetään yleisimmin apuna laitteissa, säiliöissä, kanavissa ja putkistoissa, joissa sanotaan pöly, hybridi-seokset ja kaasut, kaikilla teollisuudenaloilla.Silti laitteille, kuten siilot, suodattimet, syklonit, sekoittimet, kuivaimet ja rakeistimet, joissa on syttyviä aineita, on räjähdysalttiina silti hyvä räjähdyssuoja.Sylinterit tämän kuukauden hrd-säiliössä sammutusmenetelmällä suljettu. Alla on sytytin spiraalin takana. Se luodaan ohjausyksikön avulla ja levy leikataan spiraalilla erittäin lyhyessä vaiheessa.Ne ovat valmistettu jauheseoksesta, joka tietyssä paikassa ruiskutettaessa vähentää räjähdyspainetta neutraloimalla pölyräjähtävä ilmapiiri.Lääke- tai elintarviketeollisuuden menestyksessä, kun terveysvaatimuksia lisätään, annetaan höyryä käyttävät hrd-sylinterit. Ne muodostavat tyytyväisen veden, joka suuntaa kiehumispisteen yläpuolelle. Kun venttiili asetetaan paikoilleen, tapahtuu painehäviö ja vesi aukeaa kiehua ja esine käsittelee heti höyryä. Nämä sylinterit on valmistettu ATEX: n neuvoilla.