Rajahdysvaara alue 1

Se on paljon paikkoja, joissa on monia uhkia toiminnalle ja ihmisten terveydelle. Näennäisesti turvalliset paikat, jotka on sijoitettu Puolan kaupunkiin ja jotka on jätetty tietyistä turvajärjestelmistä, voivat uhata väestöä.

Tällainen vaara on varmasti huoltoasemat, tekniset kaasupalvelut, erilaiset myyntipisteet ja pyroteknisten materiaalien työ, puhumattakaan sotilaallisista laitoksista, jotka ovat usein läheisissä kaupungeissa.Kaikki edellä mainitut laitokset, jotka ovat tärkeitä läheisissä kaupungeissa, ovat mitattavissa oleva uhka kaupungeissa oleville ihmisille, vaikka menetelmä on hyödyllinen yleisen väestön asianmukaiselle toiminnalle. Riskin minimointihankkeessa asiaan liittyvät yksiköt toteuttavat erityisiä toimenpiteitä turvallisuustason nostamiseksi näiden asemien ympärille.Tällaisten asuntojen suojaa säännellään erityissäännöksillä, joita sovelletaan myös investoinnin toteuttamiseen vaarallisessa laitoksessa, kun se on toiminnassa. Erittäin arvokasta kysymystä tässä ovat terveys- ja turvallisuusmääräykset, joihin on liitettävä sekä "vaarallisten" yritysten palveluksessa olevat työntekijät että miehet.Erityisen huomionarvoista nykypäivän huoneessa ovat huoltoasemat, jotka on merkitty lähes jokaisen sivuston alueelle. Asemat täyttävät paljon palavia polttoaineita, jotka tulipalon seurauksena voivat aiheuttaa vakavan räjähdyksen. Siksi on tärkeää määritellä räjähdysvaara-alueet turvallisuusjärjestelmässä. Näillä alueilla on voimassa tiukat turvallisuusjärjestelmät. Se puolustaa avotulen käyttöä. Huoltoaseman huoltamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota palontorjuntaan, koska jopa pienin tapahtuma voi aiheuttaa räjähdyksen, joka vaarantaa monien naisten terveyden ja olemassaolon.