Saksan tulkkaus

Jokaisessa yrityksessä, jossa se tarttuu ilman seoksen muodostumiseen syttyvien kaasujen, höyryjen ja sumujen kanssa, on olemassa syttymisriski ja sen seurauksena räjähdys. Staattista sähköä kirjoitetaan ja varastoidaan edelleen tuotannon aikana.

Kertyneen toiminnan päästöt ovat usein lisäksi täynnä palavia aineita, mikä uhkaa henkilöstön ja koko talon turvallisuutta. Osittain työnantajan vastuulla on varmistaa, että nämä aineet poistuvat ilmasta, ja sammuttaa säästöt riittävän ilmanvaihdon avulla. Siten se on vain yksi monista velvollisuuksista, jotka talousministerin 8. heinäkuuta 2010 annetussa laissa säädetään työterveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät mahdollisuuteen tuoda räjähtävä ilmapiiri töihin.Työnantajan on annettava henkilöstölleen turvalliset työolosuhteet, ja jos räjähdysvaara on edelleen kaikista nykyaikaiseen suuntaan kohdistuvista toimista huolimatta, hänen on ilmoitettava siitä miehistölle yksityiskohtaisesti, määritettävä vaaran laajuus, seurattava jatkuvasti tilannetta ja lisäksi minimoitava räjähdyksen kielteiset vaikutukset. Tähän päähän luodaan räjähdysturvallisuusasiakirja. Se on luotava ennen käytännön aseman luomista vaarallisella alueella. Yhdessä asetuksen kanssa työnantaja on sitoutunut:- räjähtävän ilmakehän laskemisen estäminen,- syttymisen estäminen edellä mainituissa tapauksissa ilmapiiri,- minimoidaan seurauksena olevan räjähdyksen haitalliset vaikutukset.Asiakirjassa työnantajan tarkoituksena on tallentaa kaikki vaarallisten laitteiden tarkastus- ja kunnossapitotyöt. Määrittelee käytettyjen varotoimenpiteiden tyypin, pyrkii määrittämään riskin ja kotelon, jossa syttyminen voi tapahtua. Työntekijän on tunnettava kaikki vaara-alueet (0, 1, 2, 20, 21, 22. Pääsy vaaravyöhykkeelle on merkittävä erityisesti keltaisella varoituskolmiolla, jonka keskellä on musta EX-symboli. Herran on myös täsmennettävä evakuointitavat, ja onnistuneen rautateiden tuomiseksi laitoksen tiloihin, joilla on käsitys vaarasta, DZPW haluaa olla säännöllisesti olemassa.