Verotulostin novitus hd e hinta

Mikä on laite siitä, mikä määrittää taloudellisen tulostimen ja mikä on koneen käyttöikä? Yritetään ajatella sitä ja ymmärtää tämä aihe hieman.

Yleisesti ottaen verotulostin on ensisijaisesti ruokalaji, joka rekisteröi tulot vähittäismyynnistä. Tämä rekisteröinti tapahtuu todellakin verotuksen kannalta. Kyse on ns tuloveroa myös arvonlisäverosta. Jotta verotulostin voidaan käyttää lainkaan tarkoitukseen - ja kaikilta osin lakia noudattaen -, se on tietenkin homologoitava.

Toisin kuin verovaluutassa, verotulostin ei voi luoda täysin itse. Se on liitettävä tietokoneeseen. Tämän organisaation merkitys on tulojen rekisteröinti ja tulostaminen. Täällä ja tapa mainita, että verotulostin on päällekkäinen niin sanottujen tietokoneistettujen myyntijärjestelmien kanssa. Voimme esimerkiksi mainita POS-kassakoneita täällä. Hänen pitäisi myös muistaa, että kuittauksen rekisteröiminen verotulostimella voi tehdä mitä tahansa sisältötietokoneohjelmassa, joka voi taitavasti hallita tulostinta RS-232- tai USB-liitännän avulla. On myös tärkeää, että rahoitustulostimia käyttäviä ohjelmia ei tarvitse hyväksyä. Samaan aikaan viestintäprotokolla on täysin julkinen. Sen saatavuus, voimme tarkastella tulostinvalmistajien sivustoja.

Muistutamme teitä siitä, että jokainen myyjä, jonka tulot olivat täsmällisempiä kuin merkittävän valtiovarainministeriön tarkkaan määrittelemä raja-arvo, on pakko rekisteröidä vähittäismyynti ja antaa passit tähän kassakoneeseen tai verotulostimeen.

Verotulostin tulostaa epäilemättä tiettyjä verotuloja asiakkaille. Se ei ole kaikkea. Koska se tulostaa myös ohjausrullalle (eli kuitit. Ne on määritetty arkistointia varten. Painetun veroilmoituksen tulee tietenkin olla - ja sitten heti myynnin jälkeen - asiakkaalle. Myyjän on itse sijoitettava ohjausrullille kirjoitetut kopiot. Se on ajanjakso, joka on täsmälleen viisi vuotta. Samalla on syytä miettiä ylimääräistä tosiasiaa: muutamien vuosien odotetaan, että se säilyttää kopion painetuista teksteistä sähköisessä sivustossaan. Pian jokaisen myyntipäivän jälkeen käyttäjä on velvollinen valmistelemaan ns päivittäinen raportti - vero.